Chakrojen kanssa työskentelemällä voidaan saavuttaa kokonaisvaltainen hyvinvointi, koska energiajärjestelmä linkittyy fyysiseen kehoomme sekä henkiseen puoleemme. Chakrat ovat yhteydessä eri kehonosien ongelmiin sekä rauhasiin. Chakrojen tukokset voivat näkyä myös ajatusmaailmassamme sekä tunteissamme. Chakrojen hyöty perustuu siihen, että ne ovat tasapainossa keskenään. Energia virtaa tasapainoisten chakrojen kautta esteettä. Jos yhdenkin tila on epävakaa, se vaikuttaa kaikkien muidenkin chakrojen toimintaan sekä tietysti mieleen ja kehoon. Aikaisemmin on puhuttu vain 7 chakrasta ja tästä syystä 12 chakrasta voi olla vielä hieman vähemmän tietoa.

Koska energiat ovat nousseet ja oma henkinen kehityksemme on vauhdittunut, meille on tullut mahdollisuus työskennellä koko 12 chakran kanssa. Oma elämäntyylimme vaikuttaa chakroihin paljon. Se mitä syömme, miten liikumme, ajattelemme ja tunnemme vaikuttaa chakroihimme. Chakrat ovat myös erittäin herkkiä energiavaihteluille. Näitä energioita tulee esimerkiksi ympäröivästä maailmasta koko ajan. Chakrojen kanssa kannattaa työskennellä säännöllisesti, puhdistaa ja tasapainottaa niitä eri tavoin. Näin pystymme ottamaan käyttöömme myös omat henkiset taitomme ja kuuntelemaan vahvemmin sydämemme ääntä. Voit työskennellä chakrojesi parissa monin eri tavoin. Oma elämäntyylisi vaikuttaa niihin (mihin asioihin olet keskittynyt ajatuksissasi ja tunteissasi), sekä se miten kohtelet fyysistä kehoasi (ravinto, uni, liikunta). Chakroja voi auttaa avautumaan ja hoitaa myös itse. Hoitomuotoja ovat esimerkiksi väriterapia, sointuterapia, valohoito, luonto ja aromaterapia. Neuvon ja kerron mielelläni lisää itsensä hoitamisesta.