Elämän kaikki osa-alueet ovat energiaa. Osa energiasta on tiheämpää ja osa kevyemmin muodostunutta. Myös kehomme on hämmästyttävä energiajärjestelmä. Tutkimusten mukaan kehomme solut säteilevät valoa ja sitä käytetään solujen väliseen kommunikointiin. Kun tämä järjestelmä tukkeutuu esimerkiksi negatiivisuudella tai ristiriitojen vuoksi, voi tuloksena olla sairaus. Sairaudet voivat johtua myös kyvyttömyydestä löytää tunteemme sekä kyvyttömyydestä käsitellä näitä tunteita. Negatiivisuus varastoituu kehoomme ja pikkuhiljaa tämä taakka saattaa muuttautua fyysiseksi sairaudeksi. Tämän takia onkin tärkeää, että osaamme käsitellä tunteitamme sekä puhdistaa energiakehomme. Energia virtaa kehossa omia kanaviaan pitkin. Virtaus muistuttaa valtimoiden ja laskimoiden kautta tapahtuvaa verenkiertoa. Kun energiakanavat risteävät, syntyy energiakeskittymä eräänlainen voimapiste. Jos risteäviä kanavia on useita, energiakeskittymästä tulee erityisen voimakas. Energiakanavia kutsutaan meridiaaneiksi ja energiakeskittymiä chakroiksi. Toinen kehon energiajärjestelmän tärkeä osa on aura, kehoa ympäröivä eteerinen energiakenttä. Energia siirtyy chakroista auraan ja palaa jälleen chakrojen kautta kehoon. Aura on energiajärjestelmän uloin kerros, samalla tavalla kuin iho muodostaa suojan immuunijärjestelmälle. Energiahoito on yleisnimitys hoidoille, joissa ohjataan parantavaa elämänenergiaa hoidettavalle. Energiahoidoissa voidaan käyttää useita erilaisia tekniikoita. Energia ohjautuu juuri sinne, missä sitä kulloinkin tarvitaan. Energiahoidoissa tavoite on avata ja harmonisoida kehon oma energiakierto. Tämän jälkeen keho alkaa itse parantamaan itseään. Kehon ongelmien yksi syy voi olla jonkinlainen energiakierron ongelma. Näitä ongelmia on mahdollista parantaa energiahoidoilla. Joskus energiahoidot voivat auttaa silloin, kun länsimainen lääketiede ei siihen pysty. Silloin vika on yleensä enemmän energiapuolella, eikä lääketieteen kokeissa sen vuoksi välttämättä näy mitään.

Energiahoidot eivät kuitenkaan ole lääketieteen korvike. Ne ovat yksi puuttuva pala siihen yhtälöön, josta ihmisen hyvinvointi koostuu. Energiahoidolla on mahdollista avata niin kehon kuin mielenkin lukkoja. Joskus hoidot voivat nostaa kipeitä tai ärsyttäviä tunteita pintaan. Aluksi myös vanhoja, fyysisiä vaivoja voi nousta pintaan. Päästäksesi eteenpäin näitä tunteita ja oireita olisi hyvä käydä läpi hoitajan kanssa. Energiahoidoilla pyritään auttamaan sinua pääsemään ilon, rakkauden, vapauden ja harmonian tilaan. Energiahoidolla voidaan hoitaa mm päänsärkyjä, niska- ja hartiakipuja, lihaskipuja ja -särkyjä, verenpainetta, kroonisia sairauksia, burnout-tilaa, masennusta ja stressiä. Lisäksi sitä voidaan käyttää tukemaan lääkehoitoa, leikkauksia sekä vammoista ja sairauksista toipumista. Energiaa voidaan käyttää myös osana synnytyksiä, saattohoidossa ja surutyön aikana. Energia ei voi vahingoittaa ketään, päinvastoin. Energia kehittää luovuutta, muistia ja intuitiota sekä tarjoaa mahdollisuuden henkiselle kehitykselle. Hoidettavan elämänkäsitys ja vakaumus voi olla kuitenkin mikä tahansa. Energiahoito toimii, uskoopa siihen tai ei. Hoidossa hoidettava voi tuntea kehossaan energianvirtausta, kuumoitusta hoidettavalla alueella tai esimerkiksi nähdä eri värejä. Hoidon jälkeen keho voi myös saada puhdistautumisreaktioita. Itse pääsääntöisesti käytän hoidoissani energiaa intuitiivisesti ja yhdistän käymieni kurssien oppeja.