Valmennuksen pohjana on vuosien minun oma tunnetyöskentely sekä tunteiden opiskelu. Myös mieli ja miten se toimii, kuuluu vahvasti osaamiseeni ja valmennukseen. Minun vahvuuteni on energioiden lukeminen, energialla hoitaminen ja ohjaus miten energioita voi hyödyntää omassa elämässä myönteisesti.
Tunteet ja ajatukset ovat myös energiaa, kuten kaikki ovat. Kaikki siis tässäkin valmennuskokonaisuudessa kulminoituu energioihin.

Kehon energioihin vaikuttamalla ja niitä hoitamalla moni asia voi alkaa etenemään elämässä, kun lukot saadaan puhdistettua pois tieltä. Pohjana on myös fakta, että kaikki ulkoisessa maailmassa on peilausta sinun sisältä. Kaikki käy valmennuksessa aina sinun oman vapaan tahdon ja tiedostamisen kautta sekä tunne- ja lukkotyöskentelyn kautta. Minä ohjaan valmennusta oman ammattiosaamisen ja intuition perusteella ja annan oman mielipiteen etenemisen suhteen. Sinulla on kuitenkin itselläkin mahdollisuus vaikuttaa hoitojen ja keskustelun sisältöön. Valmennus sopii sinulle erityisesti, jolla on muutosvaihe elämässä. Olet mahdollisesti jumittunut vallitsevaan tilanteeseen. Vanha vetää yhä uudelleen menneisyyteen ja pelko rajoittaa astumasta uuteen. Energiasi siis kohdistuu väärään asiaan, etkä pääse eteenpäin. Tilanne voi olla esimerkiksi avioero ja parisuhteisiin liittyvät asiat, uusi työpaikka tai vaikkapa vauvan tulo elämään, joka nostaa perimän tunteet pintaan ja myös parisuhteeseen uusia tunteita. Valmennus sopii myös omaa yritystä harkitsevalle tai jo aloittaneelle. Olet uskaltanut astua uuteen, mutta tarvitset tukea matkalle. Myös runsauden virtausta on mahdollista tarkastella, käydä läpi ja puhdistaa. Runsauteen liittyy muun muassa raha-asiat. Valmennus sisältää energiahoitoja 4-5 kappaletta, keskusteluja (kesto noin tunnin) 4-5 kappaletta sekä näiden välissä viestitse yhteydenpito ja kirjalliset ohjeet. Paketti viilataan yhdessä sinun kanssasi ennen valmennuksen alkua. Valmennukseen sitoutuminen on yhteensä 4kk ajan. Hoidoissa ja valmennuksessa voi pitää esimerkiksi kuukauden tauon, jos omat tunneprosessit niin vaativat. Hoidot ovat kaukohoitona ja keskustelut puhelimen tai videopuhelun välityksellä. Hoitojen, keskustelujen ja ohjeiden sisältö voi olla muun muassa seuraavaa

Energiahoidot:
- Sinun yleiset energiat, chakrojen ja auran kunto sekä sinun maskuliisen ja feminiinisen energian tasapaino.
- Haitalliset energiasidokset menneisyyteen; tämän elämän yhteydet ja karmalliset suhteet edellisissä elämissä. Perimän ketju ja sieltä nouseva tunnelasti. Entisten elämien lupaukset, esimerkiksi köyhyyslupaus. Näiden suhteiden puhdistaminen ja katkaiseminen.
- Tunnelukkojen ja mielenlukkojen kartoitus. Onko kehossasi lukkoja, jotka estävät esimerkiksi henkisten lakien hyväksikäytön sinun eduksesi.
- Työpaikan energiat. Ja jos sinulla on oma yritys, niin työpaikan energioiden kartoitus ja ohjeet energioiden nostamiseen.

Keskustelut:
- Elämänkaarihaastattelu. Mahdolliset perimästä nousevat tunteet ja mallit. Lapsuuden ja nuoruuden läpi käynti. Aikuisuuden läpi käynti tähän hetkeen asti. (Pohjana Antti Pietikäisen Tunnevyöhyketerapia)
- Skeemat ja vanhat mielen mallit. Miten lapsuuden mallit vaikuttavat tänä päivänä (Pohjana skeematerapia ja tunnelukkotestit)
- Hoitojen kautta nousseet asiat ja niiden läpikäynti

Neuvonta ja ohjaus:
- Mitä elämänkaarihaastattelussa nousee ja sen pohjalta tapahtuva neuvonta.
- Mitä kanavoinnista sekä energiahoidosta nousee; tunteet ja muistot. Näihin ohjausta.
- Miten voit itse alkaa nostamaan energioita itsessäsi ja mahdollisesti omassa yrityksessäsi.
- Miten itse voit alkaa tasapainottamaan maskuliinista ja feminiinistä puoltasi.
- Miten toimivat henkiset lait ja miten voit käyttää niitä hyväksesi.
- Affirmaatiot ja mielen käyttäminen oman elämän luomisessa. Mielenvoima.
- Sinun tavoitteet elämässäsi ja miten ne on mahdollista tavoittaa.


HINTA 380e/ 4kk. Voi maksaa myös kuukausierissä.